Připomeneme si několik důležitých společenských pravidel, která nám pomohou uspořádat takový večírek, na který budou všichni rádi vzpomínat. Soubor těchto pravidel, jímž se lidé řídí ve vzájemných společenských stycích, není samoúčelný, ale má, především mezi pozvanými hosty, kteří se ještě vzájemně neznají, usnadnit vzájemné sblížení a vytvořit příjemnou atmosféru.

Pozveme-li hosty do našeho bytu, stalo se v mnoha rodinách zvykem přezouvat se v předsíni do domácí obuvi. I na to musí hostitel pamatovat. Nechat chodit hosta po bytě v ponožkách je krajně nevhodné. Stejně neslušné je nechat návštěvníka při přezouvání balancovat na jedné noze. Stačí přece židle v předsíni a problém je vyřešen.

Sejde-li se větší společnost, často lidé velmi rozdílných povah, zájmů i názorů, patří k velmi náročné úloze hostitele udržet konverzaci ve správných mezích. Dbáme na důležitou zásadu, aby se hovořilo o tom, co zajímá celou společnost, a aby se všichni dostali ke slovu. Vítanými společníky jsou především ti, kteří dovedou zajímavě hovořit, ale ovládají i umění se zaujetím vyslechnout druhého.

Zkušený hostitel se pozná i podle nenásilné formy, jak dovede vzájemně seznámit své hosty. Pravidla při představování jsou velmi snadno k zapamatování. Společensky méně významnou osobu představujeme osobě významnější, mladší starší, muže ženě.

Při nejrůznějších setkáních se neobejdeme bez přípitku. Hostitelovou povinností je, ať již sám pronese přípitek či nikoliv, požádat o přípitek čestného hosta nebo jinou vhodnou osobu.

Hosta se nikdy neptáme, jak mu chutná. Je vždy na něm, aby pochválil předložené pohoštění. Vybídnout hosta k dalšímu jídlu je projevem pohostinnosti. Opakované vybízení je již nevhodné a může vyvolat zbytečné rozpaky.

Hosta při odchodu nikdy nezdržujeme. Doprovodíme jej vždy ke dveřím bytu nebo až před dům.

Sledujte náš Facebook