Návod na postavení zahradního grilu

Kdo se nespokojí s jednoduchou konstrukcí zahradních grilů, které lze koupit hotové v obchodě, a touží po zděném grilu, který by vhodně dominoval zahradnímu odpočívadlu, může najít inspiraci v našem návodu.

Kotlíky s motouzem vytyčíme na vyhlédnutém místě půdorys základu grilu o rozměrech
175 x 70 cm a vykopeme do hloubky asi 10 cm. Na dno výkopu rozestřeme asi 5 cm vrstvu štěrkopísku nebo drobného štěrku a na ni 5 cm vrstvu podkladního betonu, kterou urovnáme latí do vodováhy a necháme zatvrdnout.

Z prken a latí stlučeme pomocnou formu na zhotovení betonové desky 64 x 64 cm silné 6,5 cm, kterou použijeme jako poklop skládky paliva. Na dno formy uprostřed jedné ze stran založíme lať, jejíž rozměry odpovídají rozměrům nadpraží dvířek skládky (1). Na dno formy rozhrneme vrstvu betonu asi 2 – 2,5 cm a na ni buď položíme kus silného drátěného pletiva, nebo naklademe křížem přes sebe po 4 až 5 ocelových prutech Ø 5 – 6 mm, dlouhých asi 60 cm, případně s háky na koncích. Potom formu vyplníme betonem až do celkové výšky 6,5 cm. Beton dobře udusáme, aby obklopil výztuž, a povrch uhladíme do roviny. Desku necháme tvrdnout asi týden.

Na připravený základ položíme na centimetrovou maltu první vrstvu cihel, podlahu sklípku na palivo vyplníme betonem. Pokračujeme ve zdění, přičemž v prostoru ohniště založíme do spár nad čtvrtou, pátou a šestou vrstvou cihel nosníky (9) tácu na uhlí do hloubky asi 5 cm. Ve stěnách sklípku založíme do spár nad druhou a šestou vrstvou hmoždinky nebo špalíky k upevnění ostění (2) dvířek (asi 2,5 cm do okraje). Sklípek zaklopíme předem zhotovenou betonovou deskou a dozdíme sedmou vrstvou cihel, pod kterou založíme nosníky roštu (7) do hloubky asi 5 cm a zářezy nahoru. Zdivo čistě vyspárujeme a cihly okartáčujeme.

Do vybrání v betonové desce zaklepeme nadpraží (1) a vzepřeme po obou stranách ostěním (2), které přišroubujeme zápustnými vruty do špalíků založených ve zdivu. Dvířka sestavíme z prkének (5) přišroubovaných na svlaky (3), mezi něž přišroubujeme zároveň s okrajem dvířek lať závěsů (4). Na dvířka namontujeme závěsy, úchytku a zarážku (vše podle možnosti nerezavějící) a závěsy přišroubujeme na ostění (2). Dřevěné části můžeme napustit fermeží.
Nosníky roštu (7) zhotovíme například z nerovnoramenného úhelníku L 70/45/5 nbeo L 80/50/5, který je ovšem k tomuto účelu až zbytečně masívní. Postačil by tenkostěnný úhelník odpovídajících rozměrů; protože však opatření úhelníků bude patrně obtížné, spokojíme se s nosníky buď ohnutými z plechu 3 mm, nebo svařenými ze dvou kusů ploché oceli a rozměrech asi 75 x 3 – 4 mm a
35 x 3 – 4 mm. Do kratšího ramene nosníku vyřízneme 12 rovnoměrně rozmístěných zářezů tvaru V, hlubokých asi 12 mm. Rošt sestavíme z roštnic, zhotovených z kruhové oceli Ø 12 mm. Roštnice (6) volně položíme do zářezů nosníku (7). Tác na uhlí (8) zhotovíme z ocelového plechu o tloušťce kolem 1,5 mm. Obě delší strany ohneme v šířce asi 5 cm do úhlu 54 °C, ve dně vyvrtáme síť děr
Ø 15 – 20 mm ve vzdálenostech asi 10 cm. Tác spočívá na nosnících (9), zhotovených z ploché oceli 75 x 3 – 4 mm. Podaří-li se nám na zhotovení roštnic a tácu opatřit nerezavějící ocel, bude to jen ku prospěchu věci. Vruty a kování dvířek by měly být mosazné nebo alespoň zinkované.

číslo název kusy délka šířka tloušťka materiál
1 nadpraží 1 39,0cm 4,4cm 2,2cm dub
2 ostění 2 38,5cm 4,5cm 2,2cm dub
3 svlak 2 52,0cm 4,5cm 2,2cm dub
4 lišta závěsů 1 26,0cm 4,5cm 2,2cm dub
5 prkno dvířek 4 38,0cm 8,5cm 1,8cm dub
6 roštnice 12 90,0cm 12mm kruh. ocel
7 nosník roštu 2 50,0cm 75mm 3-4mm plochá ocel
50,0cm 35mm 3-4mm plochá ocel
8 tác na uhlí 1 90,0cm 53cm 1,5mm ocel. plech
9 nosník tácu 2 50,0cm 75mm 3-4mm plochá ocel

Potřeby:

  • 100 ks plných, normálních (malých) cihel
  • 60 x 60 cm drátěného pletiva (drát alespoň 1,5 mm)
  • 64 x 64 cm polotyetylénové fólie
  • 2 ks závěs cca 5 cm, mosazný
  • 1 ks úchytka dvířek
  • 1 ks zarážka dvířek

Poznámka: Rozměry uvedené v kusovníku platí pro dohotovené dílce: Při výběru materiálu je tedy nutno počítat s přídavkem na opracování.

Related Posts

Vaříme na dovolené

Příprava jídla na výletě nebo na dovolené by neměla být „přehlídkou ztraceného času“, ale příjemnou a organickou součástí života ve